Vakantierooster 2022-2023

Vakantie eerste dag   laatste dag
       
 Herfstvakantie     ma. 24 oktober  - vr. 28 oktober 
 Kerstvakantie       ma. 26 december vr. 06 januari 
 Carnaval ma. 20 februari vr. 24 februari 
 Pasen ma. 10 april    
 Meivakantie ma. 24 april vr. 05 mei 
 Hemelvaart do. 18 mei - vr. 19 mei
 2e Pinksterdag ma. 29 mei    
 Zomervakantie   ma. 17 juli vr. 25 augustus