AVG

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is de wet op privacy. De wet beschermt personen tegen onjuist gebruik van hun gegevens. Voor een school is deze wet belangrijk omdat we veel en vaak met persoonsgegevens te maken hebben.

Via deze website geven we graag inzicht wat we doen om de gegevens van uw kinderen te beschermen. 
(Klik op het hoofdstuk voor meer informatie)

Uiteraard doen wij er alles aan om uw privacy te beschermen. Bij vragen, opmerkingen of meldingen kunt u een mail sturen naar: privacy@lijn83po.nl


Wat doen we met uw gegevens?

Gegevens verzamelen

De meeste gegevens verzamelen we om twee redenen:

  • We kunnen zonder die gegevens ons werk niet doen
  • We moeten van de wet de gegevens verzamelen

Zodra u uw kind bij ons inschrijft, geeft u al een deel van die gegevens aan ons. Maar hoe langer uw kind op school zit, hoe meer gegevens we verzamelen. We denken na over welke informatie we verzamelen en welke informatie we delen.

Gegevens bewaren en delen

Het bewaren van gegevens is een belangrijk aandachtspunt. De ICT systemen en werkwijzen worden geregistreerd in het zogenaamde verwerkingsregister. Wie mag waar bij en hoe goed zijn deze systemen? Bij de aanschaf van nieuwe software moet deze worden doorgelicht en komen er duidelijke afspraken in een contract te staan wat derde partijen met onze gegevens mogen doen.

Software en licenties
Bij de aanschaf van software of licenties wordt er door Lijn 83 een verwerkersovereenkomst afgesloten met de betreffende partij. Hierin staat beschreven waarom bepaalde persoonsgegevens worden gedeeld (grondslag) en waarvoor deze worden gebruikt (doel).

Systeembeheer
Lijn 83 heeft een contract met Unilogic b.v (Sittard) voor de uitvoering, toezicht en het beheer van onze ICT omgeving en al onze daarop draaiende applicaties. Hieronder valt o.a. de Microsoft omgeving (Windows 10 en Office 365). 
De afspraken staan vastgelegd in een verwerkersovereenkomst welke is goedgekeurd op basis van AVG richtlijnen in Nederland, waar zowel Unilogic als Microsoft Nederland aan voldoen.

Instanties

Binnen Liin 83 delen we ook gegevens met andere instanties. Denk aan GGD, begeleidingsbureau, logopedist, orthopedagoog en de nieuwe school van uw kind bij verhuizingen of als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat. In alle gevallen geldt:

  • Er wordt alleen informatie gedeeld als het ook echt nodig is
  • U bent op de hoogte dat er met deze instantie contact wordt gelegd aangaande uw kind
  • U hebt altijd het recht om de gedeelde informatie in te zien

Uitzondering

Een uitzondering hierop is als er sprake is van direct gevaar voor de leerling. Als het niet delen van gegevens gevaarlijk is voor het kind, zijn wij genoodzaakt ook zonder uw medeweten of toestemming informatie met derden te delen als dit zou bijdragen aan het voorkomen/minimaliseren van (de gevolgen van) het gevaar.