AVG in het kort

AVG in het kort

De afspraken

Zodra gegevens verwijzen naar een persoon, zijn het persoonsgegevens. Dergelijke gegevens moet je goed beschermen.

  • Ten eerste zijn er strikte regels voor wanneer je wel of geen toestemming hebt om persoonsgegevens te verzamelen.
  • Ten tweede zijn er ook strikte regels rondom het delen van dergelijke gegevens met derde partijen.
  • Ten derde moet de school inzicht geven aan alle betrokkenen wat we met persoonsgegevens doen. Dat gebeurt o.a. via deze pagina.
  • Tot slot zijn er strenge bewaartermijnen (archiefwet) opgesteld voor hoe lang we uw gegevens en de gegevens van uw kind mogen bewaren.

Beleidsplan en handboek

Al deze regels staan in een beleidsplan wat geldt voor stichting Lijn 83 primair onderwijs. Daar hoort ook een handboek bij met afspraken hoe om te gaan met uw gegevens en wat te doen in geval van een datalek of privacy gerelateerd incident.

Datalek

Bij een datalek gaat het om:

  • onbedoelde openbaring van of toegang tot persoonsgegevens; of
  • vernietiging, wijziging, verlies of vrijkomen van persoonsgegevens.