Functionaris Gegevensbescherming

Functionaris Gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming (FG) houdt binnen Stichting Lijn 83 primair onderwijs toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. De wettelijke taken en bevoegdheden van de FG geven deze functionaris een onafhankelijke positie in de organisatie. De FG zorgt voor het verbeteren en stimuleren van bewustwording rondom IBP, het afhandelen van informatiebeveiligingsincidenten, adviseert over het regelen van privacy, onderhoudt zo nodig de contacten met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en rapporteert aan de eindverantwoordelijke.

De FG heeft regelmatig overleg met de IBP-adviseur van Lijn 83. De FG is ook de contactpersoon voor klachten en vragen van betrokkenen.  

Voor stichting Lijn 83 primair onderwijs is dhr. Gerald Rutten aangesteld als functionaris Gegevensbescherming.