Waar staat Lijn 83 voor?

Kinderen ontplooien hun talenten bij Lijn 83. Kinderen en medewerkers groeien met elkaar uit tot veerkrachtige en betekenisvolle mensen. Lijn 83 is nieuwsgierig en onderzoekend en stimuleert deze houding waardoor kinderen en organisatie zich ontwikkelen.
Lijn 83 werkt vanuit kernwaarden, die zichtbaar zijn in de organisatie en in het gedrag van medewerkers:
  • Vertrouwen
  • Ontwikkelgericht
  • Verbinding
  • Reflectief
Om invulling te geven aan deze kernwaarden, gaat Lijn 83 uit van de volgende kernkwaliteiten:
  • Uitgaan van het belang van het kind
  • Betekenisvol onderwijs
  • Op verbetering gerichte organisatie
  • Samenwerken