Wereldkinderen

"Onderwijs leidt op voor het leven"
Lijn 83 stelt het kind centraal. De wereldburger die hier & nu leert op onze scholen. Maar ook dit kind in de toekomst. Lijn 83 bereidt kinderen voor op hun toekomst door basisvaardigheden aan te leren en talenten verder te ontwikkelen. Kinderen worden hierbij gezien als wereldburgers die in groeiende mate zelf de regie voeren en eigenaar zijn van hun ontwikkeling.

Focuspunten:
  1. Lijn 83 is nieuwsgierig en onderzoekt inzichten over de manier waarop kinderen leren, zoals bewegend leren.
  2. De ontwikkeling van kinderen staat bovenaan en is leidend voor het onderwijssysteem.
  3. Kinderen leren leren.
  4. Vaardigheden die passen bij deze tijd.
  5. Lijn 83 laat kinderen groeien tot wie ze zijn.