GMR

Samenstelling GMR

De GMR van Lijn 83 bestaat uit de volgende personen:
Oudergeleding:
 • Ludo Penning, voorzitter
 • Dimitri Alexiou, vice voorzitter
 • Erwin Ruedisueli
 • Ilse Verkaart
 • Wilma van Rijen
 • Vacature
Personeelsgeleding:
 • David Artz
 • Kim Verheijen
 • Ilona Birsak
 • Ilse Karis-Steeghs
 • Rianne ten Haaf
 • Angela Jacobs
Michiel Leijser, College van Bestuur
Maria Jacobs, secretariële ondersteuning