GMR

Samenstelling GMR

De GMR van Lijn 83 bestaat uit de volgende personen:
Oudergeleding:
 • Ludo Penning, voorzitter
 • Dimitri Alexiou, vice voorzitter
 • Ilse Verkaart
 • Wilma van Rijen
 • Dennis de Jager
 • Vacature
Personeelsgeleding:
 • David Artz
 • Kim Verheijen
 • Anke Hermsen
 • Ilse Karis-Steeghs
 • Vacature
Michiel Leijser, College van Bestuur
Ilse Karis-Steeghs, secretariële ondersteuning


Klik hier voor het GMR jaarverslag 2019-2020