INTRANET Lijn 83

GMR

Samenstelling GMR

De GMR van Lijn 83 bestaat uit de volgende personen:
Oudergeleding:
 • Ludo Penning, voorzitter
 • Dimitri Alexiou, vice voorzitter
 • Erwin Ruedisueli
 • Ilse Verkaart
 • Wilma van Rijen
 • Michel de Jong
Personeelsgeleding:
 • David Artz
 • Elly Arents
 • Ilona Birsak
 • Ilse Karis
 • Rianne ten Haaf
 • vacature
Michiel Leijser , vervangend voorzitter CvB
Maria Jacobs, secretariële ondersteuning