Directeurenraad

De directeurenraad van Lijn 83 bestaat uit het College van Bestuur en de directeuren van de scholen die ressorteren onder de Stichting.
De directeurenraad komt maandelijks bij elkaar en heeft een belangrijke beleidsvoorbereidende taak.

Het managementstatuut vindt u hier.