Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Lijn 83 is per 01-01-2022 samengesteld uit de volgende personen:
 
mv. Bertruke Wein - Felling
(Milsbeek)
Voorzitter 
Lid remuneratiecommissie 
dhr. Maurice Bergmans
(Wellerlooi)
Plv. voorzitter
Lid remuneratiecommissie, lid ad-hoc commissie begeleiding KEC Picardie,
lid commissie onderwijs & kwaliteit
dhr. Marcel Janssen
(Ottersum)
Lid 
Voorzitter commissie onderwijs & kwaliteit, 
lid ad-hoc commissie begeleiding KEC Picardie
dhr. Hans Jaspers
(Siebengewald)
Lid 
Lid auditcommissie
dhr. Frans Vullings
(Gennep)
Lid 
Lid auditcommissie, lid commissie onderwijs & kwaliteit
 


 


 

De Raad van Toezicht heeft ten behoeve van haar functioneren een reglement Raad van toezicht Lijn 83 vastgesteld.
Klik hier voor de nevenfuncties van de Raad van Toezicht.

Klik hier voor de toezichtvisie van de Raad van Toezicht.
Klik hier voor de notitie bestuursfilosofie