Strategische koers

"Samen krachtig leren"
'Krachten stapelen'. Onder dat motto ging Stichting Lijn 83 primair onderwijs begin 2019 aan de slag met een nieuw strategisch beleidsplan. Een traject waarin we alle krachten in en rondom onze scholen wilden betrekken en benutten. Het resultaat is dit koersdocument. Een document dat aangeeft wat wij belangrijk vinden of zelfs noodzakelijk achten. Met een grote nadruk op 'wij', want dit document komt voort uit een aantal krachtbijeenkomsten waarin we met kinderen, ouders, medewerkers en partners in gesprek gingen over de toekomst van Lijn 83.

klik hier voor impressie van de krachtbijeenkomsten

Door te stapelen bouwen kinderen imposante torens of stevige muren. Lijn 83 zet in op het laatste. Door krachten te stapelen willen we een stevige muur bouwen. Omdat de ene bouwsteen niet zonder de andere kan. Omdat een muur zich uitstrekt over de breedte en zo een groot terrein beslaat. Omdat een muur altijd breder of hoger kan, zolang het fundament maar stevig genoeg is en de stenen gefixeerd worden door kwalitatief goede cement. Zoals een organisatie die altijd in ontwikkeling is en blijft bouwen aan toekomstbestendigheid.


Missie & visie
Bouwstenen Klik hier voor de: Strategische Koers Lijn 83

Klik hier voor de pagina "strategisch plan"