INTRANET Lijn 83

Medewerkers Lijn 83 laten zich inspireren!

13 oktober 2017
Masterclass Continueus Improvement door dr. Jay Marino
Op 28 september was Jay Marino in Gennep om de medewerkers van Lijn 83 te inspireren om elke dag het onderwijs aan de kinderen in de kop van Noord Limburg weer een beetje beter te maken!
Jay nam de medewerkers mee in zijn aanpak van Continu Verbeteren (Continuous Improvement).
In de ochtend heeft hij het model voor zijn aanpak verduidelijkt aan de directeuren, intern begeleiders en MT-leden van de scholen. In de middag werd aan het model toegevoegd hoe dat er dan concreet uitziet in de klas en hoe leerkrachten er mee kunnen werken.
In die aanpak staat het werken aan een positief en samenwerkend schoolklimaat centraal.
Het doel is dat leerlingen zich als eigenaar zelf verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces.
Hierbij spelen de 21ste eeuw vaardigheden een grote rol. Er is focus op samenhang, uitgaande van doelen en data waaruit resultaten blijken en uitgaande van leren van en met elkaar.
In Nederland begeleidt Klasse.pro de scholen bij invoering van dit onderwijsconcept.
Het was een geslaagde Inspiratiedag waarvan we nu als Lijn 83 de oogst ophalen om ons weer verder te ontwikkelen: continu verbeteren!